Client Rob Surgical

Any 2023

Indústria Cirurgia robòtica

L’any 2019, vam iniciar el nostre viatge com a socis globals de disseny en el desenvolupament del Sistema Bitrack, el primer robot quirúrgic creat a Catalunya. Rob Surgical va acceptar aquest desafiament el 2008, convertint una idea en un producte tangible per a l’any 2024.

La nostra col·laboració es va posar en marxa el 2019 amb la tasca de donar forma a una tecnologia que havia estat en desenvolupament durant 15 anys. Vam començar amb una fase inicial d’immersió i aprenentatge per comprendre el canvi monumental de la cirurgia tradicional a la robòtica. Vam analitzar totes les persones involucrades en l’ús del sistema, vam explorar la seva funcionalitat, vam extreure conclusions dels assaigs clínics i vam implementar propostes de millora basades en el feedback dels usuaris.

Tota aquesta informació ens serveix com a guia per esculpir el sistema amb el nostre principi rector sempre present: la simplicitat, sense importar com de complex pugui ser el projecte des del punt de vista tecnològic.

#productdesign #engineering #robotics #medtech #branding #graphicdesign #packaging #userexperience #prototyping #manufacturingmanagement

11_Bitrack_Maniqui_b
09_Bitrack_General_SideShot_b

Després de nombrosos prototips i unitats de prova, estem a punt de llançar el Sistema Bitrack, l’innovador robot quirúrgic català.

04_Bitrack_Punta_b

Projectes relacionats

250+ projectes