Client Pagos de Anguix

Any 2019

Indústria Gastronomia

Projecte global de disseny d’identitat. S’ha creat una imatge específica per a la marca de la bodega. Dins d’aquesta imatge s’inclou el logotip, la imatge aplicada a les ampolles, la página web. Segueix una estètica acord amb la filisofia de la bodega. També es desenvolupen les etiquetes per les ampolles, el relleu de l’escut en aquestes aporta qualitat i distinció.

#brandstrategy #corporateidentity #logodesign #webdesign #packaging #labeldesign #corporatestationary

Projectes relacionats

250+ projectes