MOS

Indcar bus defensa

incar-01 incar-02 incar-03 incar-05
Client
INDCAR

Indústria
Fabrició d'autobusos

Any
2015

Indcar precisava un nou disseny de defensa per a autobusos, l’input principal, ser adaptable a diferents models d’autobús. MOS va desenvolupar concepte després d’un acurat estudi de mercat i posterior investigació. El projecte resultant va ser desenvolupat en estreta col·laboració amb l’equip d’enginyeria de Indcar i el fabricant del producte.